seperti kebun tidak berpagar

Maksud: Hukuman yang tidak adil

berkongsi