seperti katak, sedikit hujan banyak bermain

Maksud: Orang malas, demam sedikit dikatakan demam teruk

berkongsi