seperti kecek ular

Maksud: Melebih-lebihkan perkara yang sebenar

berkongsi