seperti kejatuhan bulan

Maksud: Menyatakan keuntungan yang besar

berkongsi