seperti kera bercukur

Maksud: Orang bodoh menggunakan alat moden, rosak belaka

berkongsi