seperti kera dengan monyet

Maksud: Serupa sahaja

berkongsi