seperti lalat mencari puru

Maksud: Rakus mengejar untung

berkongsi