seperti lampu kekurangan minyak

Maksud: Hidup yang sangat melarat

berkongsi