seperti mayat ditegakkan

Maksud: Kurus kering serta sangat pucat

berkongsi