seperti menelan pil

Maksud: Selepas menerima dan menggunakan nasihat, baru nampak faedahnya

berkongsi