seperti menendang landak

Maksud: Menganiaya orang bawahan akan membinasakan diri sendiri

berkongsi