seperti mengadu tuntung jarum

Maksud: Menyatakan fikiran yang sukar-sukar itu terlalu susah

berkongsi