seperti mengajar itik berenang

Maksud: Mengajar seseorang yang arif atau pandai.

berkongsi