seperti polong kena sembur

Maksud: Berlari dengan pantas kerana ketakutan (jera dan lain-lain)

berkongsi