seperti pucuk dengan pelepah

Maksud: Sama darajatnya.

berkongsi