seperti raja dengan menteri

Maksud: Seia-sekata dalam semua perkara.

berkongsi