seperti rabuk dengan api

Maksud: Dua orang yang bertujuan sama dalam suatu perkara hanya menanti peluang yang baik saja lagi untuk dikerjakan

berkongsi