seperti sampah hanyut

Maksud: Orang hina yang tidak dihiraukan lagi oleh orang lain.

berkongsi