seperti sakhlat bermuka dua

Maksud: (orang yang) menduakan hati, tidak jujur

berkongsi