seperti si buta baru celik

Maksud: Menjadi sombong kerana beroleh kekayaan atau pangkat.

berkongsi