seperti sengkalan tak sudah

Maksud: Sesuatu yang terlalu buruk rupanya

berkongsi