seperti sirih pulang ke gagangnya

Maksud: Orang yang kembali kepada asalnya

berkongsi