seperti suatu biji sesawi dalam rumput

Maksud: Orang yang hina sekali

berkongsi