seperti toman makan anak

Maksud: Orang yang berbuat sumbang

berkongsi