seperti tikus membaiki labu

Maksud: Hendak membetulkan barang yang tiada diketahui, akhirnya semakin rosak.

berkongsi