seperti tulis di atas air

Maksud: Nasihat yang baik itu tidaklah berguna kepada orang yang memang jahat

berkongsi