serampang dua mata

Maksud: Mendapat dua faedah serentak, menyokong kedua-dua pihak yang berkonflik.

berkongsi