serba susah

Maksud: Susah dalam segala hal

berkongsi