tidak pucuk di atas enau

Maksud: Perihal seseorang yang sangat angkuh (senantiasa memandang rendah kepada orang lain)

berkongsi