setengah bagai bunyi enggang, setengah bagai bunyi kuau

Maksud: Pendapat orang bermacam-macam (berlain-lainan)

berkongsi