setempuh lalu, sebondong surut

Maksud: Adat orang bersahabat sentiasa semuafakat dan bersatu hati

berkongsi