setitik dilautkan sekepal dibukitkan

Maksud: Membesar-besarkan perkara yang kecil

berkongsi