seukur berbaur, bertopang bercerai

Maksud: Jika sekata tentu bercampur (bersatu) dan jika berlainan pendapat (fikiran) tentu bercerai

berkongsi