sial bercampur malang

Maksud: Kehidupan orang yang sangat sengsara (segala yang dihajati tidak diperoleh)

berkongsi