si jimbam hendak hilir

Maksud: Gerakan atau kerja yang sangat lambat

berkongsi