siapa melalah siapa patah

Maksud: Siapa yang berhajat sangat, dialah yang datang meminta (peminangan)

berkongsi