sia-sia negeri alah

Maksud: Pekerjaan yang dilakukan dengan kurang hati-hati itu akan mendatangkan bahaya dan kerugian

berkongsi