silang berpangkal, kerja berjunjung

Maksud: Dalam tiap-tiap pekerjaan mestilah ada ketua atau kepalanya supaya selamat

berkongsi