silih berganti bagai ombak di tepi pantai

Maksud: Keadaan hidup yang tiada tetap (sekali susah, sekali senang)

berkongsi