suarang diagih, sekutu dibelah

Maksud: Jika dua orang suami isteri bersetuju bercerai harta pencarian bersama dibagi dua dan harta pembawaan dipulangkan kepada kaum masing-masing

berkongsi