sudah bertarah, berdongkol pula

Maksud: Setelah suatu perselisihan diselesaikan timbul pula perselisihan yang lain

berkongsi