sudah beruban baru berguam

Maksud: Perihal orang tua yang tingkah lakunya seperti orang muda

berkongsi