sudah panjang langkahnya

Maksud: Sudah meninggal

berkongsi