sukar kaji pada orang alim, sukar wang pada orang kaya

Maksud: Orang berilmu tidak mudah atau cepat memutuskan sesuatu masalah atau membuat sesuatu keputusan dan orang kaya pula tidak mudah mengeluarkan wang kalau tidak mendatangkan keuntungan

berkongsi