sumur digali air terbit

Maksud: Hasil yang didapati lebih daripada yang diharap-harapkan

berkongsi