surat buta

Maksud: Surat yang tidak diketahui siapakah pengirimnya

berkongsi