surat salinan

Maksud: Surat yang disalin dari surat asal

berkongsi