surat ukur

Maksud: Pelan yang dilukis oleh arkitek

berkongsi