syarikat buruh

Maksud: Persatuan kaum buruh

berkongsi