syarikat sekerja

Maksud: Pertubuhan bagi para pekerja yang berada dalam bidang pekerjaan yang sama

berkongsi